Atjaunot programmas moduli var tikai saskaņā ar noslēgtu pirkuma līgumu (1 gada laikā), vai pēc vienreizējās apmaksas, vai nopērkot gada apkalpošanas abonementu.

Pamatlīdzekļu uzskaites sistēma MAKSosn


Grāmatvedības automatizēta sistēma MAKSbuh


Noliktavas automatizēta sistēma MAKSware


Pārmaiņas

19.04.2021.
MAKSbuh :
1)EDS faila Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums) no 01.04.2021 pārmaiņa

04.01.2021.
MAKSbuh :
1)EDS faila Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ... no 01.01.2021 pārmaiņa

23.07.2020.
MAKSbuh :
1)EDS faila PVN deklarācija pārmaiņa
2)EDS faila Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ... pārmaiņa

09.01.2020.
MAKSbuh :
1) Atskaites Pielikums PVN 2. pārmaiņa no 01.01.2020:
2) EDS faila pārmaiņa no 01.01.2020:
PVN deklarācija.

31.03.2019.
MAKSbuh :
1) EDS faila pārmaiņa no 29.03.2019:
Ziņas par darba ņēmējiem

26.01.2018.
MAKSbuh :
1) EDS faila pārmaiņa no 01.01.2018:
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli
2) EDS faila pārmaiņa no 01.01.2018:
PVN deklarācija.

05.01.2018.
MAKSbuh :
1) Darba algas aprēķins.
2) PVN deklarācija.

05.10.2017.
MAKSbuh :
1) Avansa rēķins un proforma invoice.

10.07.2017.
MAKSbuh :
1) EDS faila pārmaiņa no 01.07.2017:
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

04.10.2016.
MAKSbuh :
1) Jauna atskaite Saldo saraksts pēc dokumentiem.

06.04.2016.
MAKSbuh :
1) Bankas izraksta imports ISO formātā.
2) EDS faila pārmaiņa no 01.04.2016:
PVN deklarācija

26.01.2016.
MAKSbuh :
1) Rēķinu dalīšanas ar pogas palīdzību izmaiņa.
2) Algas aprēķina algoritma izmaiņa.
3) Tarifu likmju paplašinājums līdz 4 zīmēm pēc komata.
4) Jauna palīdzības sistēma.

10.09.2015.
MAKSbuh :
1) Rēķinu nosūtīšana pa e-pastu.

09.07.2015.
MAKSbuh :
1) Rēķinu imports/eksports no/uz MAKSbuh.

03.02.2015.
MAKSbuh :
1) EDS faila pārmaiņa no 01.01.2015:
Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums).

13.02.2014.
MAKSbuh :
1) Rēķinu dalīšana ar 80/20 pogas palīdzību.

31.01.2014.
MAKSbuh, MAKSware :
1) Firmas nosaukuma un adresi no VIES un UR saņemšana.
2) IBAN pārbaude.

24.01.2014.
MAKSbuh :
1) PVN atmaksas imports no EDS, dokumentu autonumerēšana avansa norēķinā.
2) Savstarpējo norēķinu akts, ja debitors un kreditors ir viena persona.

01.01.2014.
MAKSbuh, MAKSware, MAKSosn :
1) Izmaiņas saistībā ar eiro ieviešanu.

27.12.2013.
MAKSbuh :
1) Rēķinu imports un maksājumu eksports no/uz NĪVIS.

23.09.2013.
MAKSbuh :
1) No 01.10.2013 rēķini un pavadzīmes tiek papildināti ar kopējo summu eiro valūtā.
2) Algas lapa "Algas nodokļu karte " tiek papildināta ar rindu eiro valūtā.

23.09.2013.
MAKSware :
1) No 01.10.2013 rēķini un pavadzīmes tiek papildināti ar kopējo summu eiro valūtā.

21.06.2013.
MAKSbuh :
1) Atskaites saskaņā ar MK noteikumiem Nr.95 no 19.02.2013:
Ziņas par darba ņēmējiem
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī
2) EDS faila pārmaiņa no 01.07.2013:
Ziņas par darba ņēmējiem

29.01.2013.
MAKSbuh :
1) Atskaites saskaņā ar MK noteikumiem Nr.40 no 15.01.2013:
PVN deklarācija
Pielikums PVN 1 I.
Pielikums PVN 1 II.
Pielikums PVN 1 III.
Pielikums PVN 2.
2) EDS faila pārmaiņa no 01.01.2013:
PVN deklarācija

10.05.2012.
MAKSbuh :
1) Kompensācijas aprēķins par neizmantoto atvaļinājumu

26.03.2012.
MAKSbuh :
1) EDS failu pārmaiņa saskaņā ar MK noteikumiem Nr.61 no 17.01.2012:
Pielikums PVN 1 I.
Pielikums PVN 1 III.

29.02.2012.
MAKSbuh :
1) Atskaites saskaņā ar MK noteikumiem Nr.61 no 17.01.2012:
PVN deklarācija
Pielikums PVN 1 I.
Pielikums PVN 1 III.
2) EDS faila pārmaiņa saskaņā ar MK noteikumiem Nr.61 no 17.01.2012:
PVN deklarācija

31.10.2011.
MAKSbuh :
1) Atskaites un EDS failu pārmaiņa saskaņā ar MK noteikumiem Nr.746 no 27.09.2011:
PVN deklarācija
Pielikums PVN 1 I.
Pielikums PVN 1 III.

18.07.2011.
MAKSware :
1) Atskaites "Akcīzes nodoklis" (pēc ieņēmumiem) veidošana.

14.04.2011.
MAKSware :
1) Atskaites "Ievedums-Intrastat-1A" ar nomenklatūras atšifrējumu veidošana.

18.02.2011.
MAKSbuh :
1) Atskaites "PVN deklarācija" atšifrējums.

20.01.2011.
MAKSbuh :
1) Atskaites "PVN deklarācija " MK noteikumi Nr. 1235 28.12.2010 pārmaiņa
2) Atskaites "Kokmateriālu sanēmēju saraksts " pārmaiņa saskaņā ar EDS faila jaunu formātu.e-mail: info@makssoft.lv
Copyright © 2011-2020 SIA "MAKS S"