Programmas ir izstrādātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, izmantojot programmu izstrādes līdzekļus – Microsoft Visual FoxPro 6.0 Windows vidē. Tas nodrošina datorprogrammu darbības augstu drošību, datu kopuma saglabāšanu un lietotājam draudzīgu un ērtu grafisko interfeisu.

Pamatlīdzekļu uzskaites sistēma MAKSosn

 • pamatlīdzekļu uzskaite pēc kategorijām, grupām, materiāli atbildīgām personām, vietām par jebkuru laika periodu;
 • automatizēta nolietojuma aprēķināšana (lineāra vai regresīva metode);
 • taksācijas perioda izvēlēšana;
 • likvidācijas vērtības uzskaite;
 • amortizētās aizstāšanas izmaksu aprēķins;
 • neizmantotu saimnieciskajā darbībā pamatlīdzekļu uzskaite;
 • finansu un nodokļu atskaites.
Grāmatvedības automatizēta sistēma MAKSbuh

 • operāciju grāmatas vadīšana;
 • finansu atskaites par jebkuru laika periodu (memoriālais orderis, apgrozījumu saraksts, saldo saraksts), debitoru un kreditoru uzskaite;
 • valūtas operācijas (valūtas uzskaite, konvertācija, kursu starpības aprēķins);
 • degvielas patēriņa uzskaite;
 • algu uzskaite (aprēķināšana, slimības lapas, atvaļinājumu aprēķins, nodokļu ieturēšana);
 • grāmatvedības dokumentu izdrukas (kases orderis, maksājuma uzdevums, rēķins, pavadzīme, avansa norēķins, algu saraksts, grāmatvedības izziņa);
 • operatīvā pieeja iepriekšējo gadu datu bāzēm;
 • gada pārskats (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma ar paskaidrojumiem);
 • atskaites latviešu, krievu vai angļu valodās;
 • maksājumu eksports internet-bankās;
 • bankas izraksta imports;
 • elektroniskā deklarēšana.
Noliktavas automatizēta sistēma MAKSware

 • preču uzskaite pēc faktiskās pašizmaksas;
 • preču norakstīšana pēc FIFO metodes;
 • noliktavas atlikumu automatizētā kontrole;
 • rēķina, pavadzīmes, invoisa izdruka;
 • ieņēmumu un izdevumu atskaites pēc dokumentiem, pēc precēm, pēc klientiem, pēc aģentiem par jebkuru laika periodu;
 • vairum- un mazumtirdzniecības uzskaite, alkohola uzskaite (EDS).


e-mail: info@makssoft.lv
Copyright © 2011-2020 SIA "MAKS S"